-7%

Máy mài Tiến Đạt 1.5HP – Cốt dài

0 out of 5
2.600.000
2.430.000
-7%

Máy mài Tiến Đạt 1.5HP – Cốt ngắn

0 out of 5
2.480.000
2.300.000
-4%

Máy mài Tiến Đạt 1/2HP – Cốt ngắn

0 out of 5
1.780.000
1.700.000
-4%

Máy mài Tiến Đạt 1HP – Cốt dài

0 out of 5
2.240.000
2.140.000
-7%

Máy mài Tiến Đạt 1HP – Cốt ngắn

0 out of 5
2.140.000
2.000.000
-4%

Máy mài Tiến Đạt 2HP – Cốt dài

0 out of 5
2.990.000
2.860.000
-5%

Máy mài Tiến Đạt 2HP – Cốt ngắn

0 out of 5
2.890.000
2.740.000
-4%

Máy mài Tiến Đạt 3HP/380V – Cốt dài

0 out of 5
3.580.000
3.430.000