-12%

Xe Nâng Tay Cao 1000kg

0 out of 5
11.900.000
10.500.000
-10%

Xe Nâng Tay Cao 2 Tấn

0 out of 5
13.900.000
12.500.000
-15%

Xe Nâng Tay Cao Lắp Tời Điện

0 out of 5
13.500.000
11.500.000
-13%

Xe Nâng Tay Cao Điện Niki

0 out of 5
15.500.000
13.500.000
-21%

Xe Nâng Phuy 300KG

0 out of 5
9.500.000
7.500.000
-12%

Xe Nâng Phuy 350KG Nâng Cao 1m4

0 out of 5
16.200.000
14.200.000
-15%

Xe Nâng Điện Stacker 1.5 Tấn

0 out of 5
9.300
7.900
-13%
-8%

Xe Nâng Tay Thấp 2.5 Tấn – Càng Hẹp

0 out of 5
4.680.000
4.300.000
-13%

Xe Nâng Tay Thấp 3 Tấn Càng Hẹp

0 out of 5
5.200.000
4.500.000
-10%

Xe Nâng Tay Thấp 5 Tấn Càng Rộng

0 out of 5
12.800.000
11.500.000
-90%

Xe Nâng Điện Stacker 1 Tấn

0 out of 5
100
10