-13%

Khung Máy Căt Bê Tông KC12

0 out of 5
6.200.000
5.400.000
-18%

Khung Máy Căt Bê Tông KC16

0 out of 5
7.800.000
6.400.000
-16%

Khung Máy Căt Bê Tông KC20

0 out of 5
8.800.000
7.400.000
-9%

Khung Máy Căt Bê Tông Q480

0 out of 5
6.800.000
6.200.000
-8%

Khung Máy Căt Bê Tông Q500A

0 out of 5
5.200.000
4.800.000
-12%

Khung Máy Căt Bê Tông Q500B

0 out of 5
5.800.000
5.100.000
-20%

Lưỡi Cắt Bê Tông Đài Loan

0 out of 5
1.500.000
1.200.000
-18%

Lưỡi Cắt Bê Tông Hàn Quốc

0 out of 5
1.900.000
1.550.000
-27%

Lưỡi Cắt Bê Tông Trung Quốc

0 out of 5
1.500.000
1.100.000
-9%

Máy Căt Bê Tông Chạy Dầu Diesel

0 out of 5
13.800.000
12.600.000
-5%

Máy Căt Bê Tông Đầu Nổ D15

0 out of 5
17.200.000
16.400.000
-16%

Máy Căt Bê Tông KC12

0 out of 5
6.400.000
5.400.000